"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2006 Ngày 11 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
27-03-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa: Bảo tàng điêu khắc Chàm. 03
27-03-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thi, dự tuyển. 05
27-03-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò. 07
27-03-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường xã thành phố Đà Nẵng. 09
28-03-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ. 11
28-03-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (tuyến đường An Lợi - Bà Nà). 14
28-03-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND bổ sung nội dung thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 16
03-04-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý sử dụng Quỹ quốc phòng - An ninh trên địa bàn phường xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
03-04-2006 Chỉ thị số 08//CT-UBND ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 24
04-04-2006 Chỉ thị số 09/CT-UBND tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy rừng. 26
11,530,099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner