"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2006 Ngày 12 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
17-04-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
21-04-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 94/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố ban hành quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo bồi dưỡng. 14
26-04-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 15
03-05-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010. 22
03-05-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu tổ chức xã, phường đội và trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quận tự vệ. 29
03-05-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 31
03-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược gia đình đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng. 40
10-05-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND hủy bỏ các khoản 1,2 điều 5 Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 10 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 49
08-05-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND nghiêm cấm chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm sống trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và môt số phường thuộc Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu. 50
10-05-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ trên địa bàn thành phố. 52
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
03-05-2006 Chỉ thị số 11/CT-UBND tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. 55
11,530,207 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner