"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04 + 05           Năm 2012 Ngày 09 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
24-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 02
26-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng. 56
26-12-2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ điều hành dự án. 63
26-12-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 và Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. 71
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-12-2011 Quyết định số 10352/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2015. 72
11,620,967 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner