"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09 + 10 + 11 + 12           Năm 2012 Ngày 06 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
07-03-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 113/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng. 03
26-03-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 04
26-03-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 06
29-03-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về Đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 13
09-04-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 24
12-04-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 34
17-04-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND bãi bỏ một nội dung quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Quyết định 28/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 46
20-04-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính. 47
25-04-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 58
27-04-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 83
02-05-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ban hành hệ số áp dụng đối với các thửa đất có vị trí thuận lợi để xác định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 86
08-05-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của thành phố Đà Nẵng. 88
15-05-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 100
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
05-04-2012 Quyết định số 2550/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. 121
05-04-2012 Quyết định số 2551/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. 128
04-04-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND tăng cường tiết kiệm điện năm 2012 và các năm đến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 149
18-04-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. 154
11,620,830 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner