"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14 + 15 + 16           Năm 2012 Ngày 30 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
04-07-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, năm 2012. 03
04-07-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND quy định, điều chỉnh một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Pháp lệnh Phí và lệ phí. 15
04-07-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. 18
Ủy ban nhân dân thành phố
08-06-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng. 26
16-06-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 28/01/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Đà Nẵng. 28
03-07-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 29
10-07-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 19/2000/QĐ-UB gày 24 tháng 02 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép thành lập và công nhận Ban Điều hành Câu lạc bộ xuất khẩu 3 triệu USD thành phố Đà Nẵng. 33
16-07-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 63/2000/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2000 của UBND thành phố về việc cho phép thành lập Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng. 35
16-07-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 7550/1998/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thành phố Đà Nẵng. 36
26-07-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 37
31-07-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
15-06-2012 Quyết định số 4727/QĐ-UBND xếp hạng di tích cấp thành phố (Đình Phú Thượng). 102
19-06-2012 Quyết định số 4858/QĐ-UBND phê duyệt mức chi bồi dưỡng cho người vận động, người thực hiện kế hoạch hoá gia đình. 103
17-08-2012 Quyết định số 6696/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp phát và thanh toán kinh phí đặt hàng dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 104
11,621,057 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner