"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18 + 19 + 20           Năm 2012 Ngày 10 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
10-08-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về mức chi hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 04
13-08-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 05
20-08-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức và phân cấp quản lý cán bộ, công chức phường, xã. 21
22-08-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2012 - 2013. 36
22-08-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 39
22-08-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 43
23-08-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND quy định một số mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 49
27-08-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 55
07-09-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công đối với Bộ đơn giá tại Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố và Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. 57
07-09-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 59
20-09-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 61
20-09-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 70
21-09-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND sửa đổi một số Điều của Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 80
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
30-08-2012 Quyết định số 7094/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 82
05-09-2012 Quyết định số 7212/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác phòng chống ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 87
06-09-2012 Quyết định số 7252/QĐ-UBND phân cấp quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 93
06-09-2012 Quyết định số 7265/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu. 101
04-09-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần thứ VII. 110
20-09-2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những tháng cuối năm 2012. 112
11,620,993 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner