"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22 + 23 + 24           Năm 2012 Ngày 12 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
06-10-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
11-10-2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2013 - 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 11
12-10-2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 12
18-10-2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 140/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng. 80
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-10-2012 Quyết định số 8017/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành. 81
18-10-2012 Quyết định số 8551/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 104
05-10-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 111
11,620,939 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner