"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2019 Ngày 20 tháng 2 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
18-12-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND quy định bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 03
27-12-2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 06
27-12-2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 17
28-12-2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 32
29-12-2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội địa thành phố Đà Nẵng. 33
10-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 170/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng lao động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. 35
10-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa thành phố Đà Nẵng. 36
14-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị số 16/2006/CT -UBND ngày 25/5/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa- văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa thành phố Đà Nẵng. 37
24-01-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê. 38
31-01-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 40
11,563,854 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner