Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 302 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2020 Nghị quyết số 348/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2021. 
09-12-2020 Nghị quyết số 347/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2003 của Hội động nhân dân thành phố Đà Nẵng về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 346/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 345/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 344/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. 
09-12-2020 Nghị quyết số 342/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 339/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 và Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, áp dụng cho năm học 2020 - 2021. 
09-12-2020 Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020. 
09-12-2020 Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 336/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 335/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng trong 02 năm 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định các nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 332/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 của thành phố Đà Nẵng; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu vực phòng thủ và thao trường huấn luyện của Lữ đoàn 74/TCII mở rộng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 325/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 322/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công năm 2021. 
09-12-2020 Nghị quyết số 321/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2020 Nghị quyết số 320/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến về kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025. 
09-12-2020 Nghị quyết số 319/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. 
Chuyển tới trang:  /16       Số văn bản mỗi trang: 
11,745,084 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner