Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 15-05-2007: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-03-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Quy định quản lý Nhà nước về công tác Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Sơn Trà. (từ trang 02 đến trang 07)
12-04-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. (từ trang 08 đến trang 19)
28-03-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc quận Cẩm Lệ. (trang 20)
24-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành từ năm 2005 đến năm 2006 đã hết hiệu lực thi hành. (từ trang 21 đến trang 22)
26-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn quận giai đoạn 2007-2010. (từ trang 23 đến trang 50)
28-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy định xét khen thưởng của Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ. (từ trang 51 đến trang 59)
11,750,077 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner