Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 15 + 16 + 17 + 18 xuất bản ngày 03-10-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-08-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi bảo đảm hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 07)
21-08-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 08 đến trang 13)
23-08-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 14 đến trang 16)
26-08-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 17 đến trang 43)
09-09-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 44 đến trang 46)
13-09-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định nội dung và mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã. (từ trang 47 đến trang 51)
29-07-2013 Quyết định số 5194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 52 đến trang 54)
15-08-2013 Quyết định số 5597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án “Phát triển mô hình siêu thị đặc sản và sản phẩm thủ công – mỹ nghệ truyền thống thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. (từ trang 55 đến trang 60)
19-08-2013 Quyết định số 5723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Phát triển các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch. (từ trang 61 đến trang 68)
20-08-2013 Quyết định số 5769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 69 đến trang 73)
23-08-2013 Quyết định số 5806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu căn cứ cách mạng K20. (từ trang 74 đến trang 81)
03-09-2013 Quyết định số 6049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ khoản 2, Điều 5 Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng. (trang 82)
09-09-2013 Quyết định số 6221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh sách các tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 83 đến trang 89)
22-07-2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 90 đến trang 92)
26-08-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. (từ trang 93 đến trang 96)
03-09-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. (từ trang 97 đến trang 99)
11,750,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner