Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 12 + 13 + 14 + 15 xuất bản ngày 22-10-2014: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định đối tượng, mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 05)
14-08-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 06 đến trang 14)
15-08-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách quận, huyện, xã theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 15 đến trang 21)
20-08-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 22 đến trang 29)
04-09-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 30 đến trang 40)
06-09-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 41 đến trang 50)
06-09-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 51 đến trang 58)
10-09-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 59 đến trang 73)
23-09-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ thâm niên đối với giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm tại các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 74 đến trang 75)
26-09-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Quy định về quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu. (từ trang 76 đến trang 77)
02-10-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 78 đến trang 79)
22-09-2014 Quyết định số 6714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng. (từ trang 80 đến trang 107)
23-09-2014 Quyết định số 6734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo công tác tại các xã miền núi và địa bàn khó khăn của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 108 đến trang 109)
12-09-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. (từ trang 110 đến trang 113)
11,750,058 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner