Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 10 + 11 + 12 xuất bản ngày 05-12-2010: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 146/2003 và về quy định trong quan hệ viện trợ phi chính phủ nước ngoài 154/2001 của UBND thành phố về giao đơn vị chủ trì thẩm định chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài. (từ trang 04 đến trang 05)
23-08-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 06 đến trang 07)
27-08-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2010 - 2011. (từ trang 08 đến trang 10)
27-08-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 2; khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 11 đến trang 13)
31-08-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về chế độ tiền thưởng, tiền công áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng. (từ trang 14 đến trang 17)
01-09-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 18 đến trang 21)
27-09-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định Về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 22 đến trang 33)
28-09-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi bổ sung điều 6, QĐ số 05/2010/QD-UBND ngày 08/3/2010 củ UBND thành phố Đà Nẵng về quy định tỷ lệ thu quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2010. (từ trang 34 đến trang 35)
29-09-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định thời gian giải quyết thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 36 đến trang 37)
06-10-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành định mức chi tiêu trong việc đón tiếp khách nước ngoài,tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 38 đến trang 44)
08-10-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. (từ trang 45 đến trang 55)
14-10-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ quyết định số 165/2005/QĐ-UB ngày 11/11/2005 của UBND thành phố về phê duyệt đề án cải cách hành thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở tài nguyên và Môi trường. (trang 56)
14-10-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ quyết định số 89/2005/QĐ-UB ngày 28/7/2005 của UBND thành phố về phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Y tế. (trang 57)
18-11-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 58 đến trang 59)
23-11-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế. (từ trang 60 đến trang 62)
29-11-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy trình xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sang công quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 63 đến trang 68)
29-11-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 69 đến trang 85)
18-10-2010 Quyết định số 7971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng. (từ trang 86 đến trang 94)
11,749,894 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner