Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 09 + 10 + 11 + 12 xuất bản ngày 17-08-2017: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-05-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 19)
08-06-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 20 đến trang 21)
16-06-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 22 đến trang 40)
20-06-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng Về việc ban hành Quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 41)
28-06-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 42 đến trang 60)
05-07-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 6252/1998/QĐ-UBND ngày 04tháng 11 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy chế quản lý hành nghề tôm giống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 61)
07-07-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 62 đến trang 64)
04-08-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 65 đến trang 72)
14-08-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 73 đến trang 77)
14-08-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng. (từ trang 78 đến trang 79)
14-07-2017 Quyết định số 3865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế thành phố Đà Nẵng. (trang 80)
08-08-2017 Quyết định số 4348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 81 đến trang 91)
02-08-2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 thành phố Đà Nẵng. (từ trang 92 đến trang 106)
11,749,832 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner