Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 24-03-2020: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-03-2020 Nghị quyết số 288/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C. (từ trang 03 đến trang 04)
11-03-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 05)
16-03-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. (từ trang 06 đến trang 07)
20-03-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và Chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2022. (từ trang 08 đến trang 13)
20-03-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ. (từ trang 14 đến trang 15)
13-03-2020 Nghị quyết số 289/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 16 đến trang 19)
13-03-2020 Nghị quyết số 290/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nghị quyết về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở. (từ trang 20 đến trang 22)
13-03-2020 Nghị quyết số 291/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng. (từ trang 23 đến trang 44)
13-03-2020 Nghị quyết số 292/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2020. (từ trang 45 đến trang 49)
11,620,822 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner