Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 24 + 25 xuất bản ngày 05-07-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2008 Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 03 đến trang 07)
03-07-2008 Nghị quyết số 66/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. (từ trang 08 đến trang 13)
10-06-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 và Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND thành phố. (từ trang 14 đến trang 15)
13-06-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động quan trắc, phân tích chất lượng môi trường, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 16 đến trang 24)
27-06-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thay đổi Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước tại Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước. (trang 25)
19-06-2008 Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 26 đến trang 29)
19-06-2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 30 đến trang 32)
19-06-2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu đến năm 2020. (trang 33)
19-06-2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 34 đến trang 38)
19-06-2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách quận Thanh Khê năm 2007. (từ trang 39 đến trang 41)
12-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại các chợ trên địa bàn quận Cẩm Lệ. (từ trang 42 đến trang 44)
30-06-2008 Quyết định số 01/QĐĐC-CB của Ủy ban nhân dân thành phố đính chính Quy định kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 45)
04-07-2008 Quyết định số 5380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí vệ sinh tại các chợ do Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng quản lý. (từ trang 46 đến trang 56)
04-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Luật Đặc xá. (từ trang 57 đến trang 58)
11,692,962 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner