Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 31-10-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực của các cơ quan, công chức trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. (từ trang 03 đến trang 10)
18-10-2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện miễn thu thuỷ lợi phí cho hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 11 đến trang 18)
25-10-2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 19 đến trang 31)
29-10-2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 19/02/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (trang 32)
24-09-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quy định về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp quận, phường thuộc quận Liên Chiểu. (từ trang 33 đến trang 44)
22-10-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quy chế về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. (từ trang 45 đến trang 51)
29-10-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. (từ trang 52 đến trang 58)
11,554,704 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner