Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 15-02-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-01-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 04)
30-01-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 05 đến trang 06)
30-01-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2008 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 07 đến trang 09)
01-02-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức do UBND thành phố Đà Nẵng quản lý tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. (từ trang 10 đến trang 16)
30-01-2008 Quyết định số 1187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hành động của thành phố Đà Nẵng thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). (từ trang 17 đến trang 23)
13-02-2008 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố việc ban hành Chương trình công tác năm 2008 của UBND thành phố. (từ trang 24 đến trang 42)
14-02-2008 Quyết định số 1538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch chiều cao và thoát nước thành phố Đà Nẵng. (từ trang 43 đến trang 48)
02-02-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Triển khai thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 49 đến trang 50)
26-02-2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. (từ trang 51 đến trang 53)
11,554,228 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner