Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 10-03-2008: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-02-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổng hợp vùng bờ trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn. (từ trang 03 đến trang 19)
04-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ loại 1, loại 3 trên địa bàn quận Liên Chiểu. (từ trang 20 đến trang 26)
03-03-2008 Quyết định số SỐ 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Đề án Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá vùng biển quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng. (từ trang 27 đến trang 51)
04-03-2008 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch “Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. (từ trang 52 đến trang 57)
10-03-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người. (từ trang 58 đến trang 59)
11,554,181 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner