Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 20-03-2012: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả ô tô bán tải vừa chở người vừa chở hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 03 đến trang 04)
31-12-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 05 đến trang 07)
24-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến,bãi, mặt nước để sản xuất,kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 08 đến trang 11)
24-02-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi và cảng cá tại khu vực cảng cá, âu thuyền Thọ Quang thành phố Đà Nẵng. (từ trang 12 đến trang 17)
24-02-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý. (từ trang 18 đến trang 22)
24-02-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 23 đến trang 25)
24-02-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 26 đến trang 28)
24-02-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 29 đến trang 32)
28-02-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 33 đến trang 36)
02-03-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 37 đến trang 46)
03-03-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng. (từ trang 47 đến trang 55)
06-03-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 56 đến trang 57)
28-12-2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quán triệt, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (từ trang 58 đến trang 60)
30-01-2012 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012. (từ trang 61 đến trang 62)
11,554,163 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner