Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 5-2006: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-05-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục, mức chi đào tạo nghề ngắn hạn tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, giải quyết việc làm tại doanh nghiệp họat động trong các khu công nghiệp Đà Nẵng. 
30-05-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức trợ cấp xã hội đột xuất. 
26-05-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số biện pháp xử lý đối với người có hành vi đánh giầy, bán sách, báo, vé số dạo và bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố. 
26-05-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện thập niên chất lượng 2006-2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
26-05-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các Chương trình khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng giao đoạn từ năm 2006-2010. 
25-05-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa-văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
24-05-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố giao quản lý tạm thời đường địa giới hành chính các phường thuộc các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. 
23-05-2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hủy bỏ Quyết định số 52/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2005 của UBND thành phố về ban hành Quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
18-05-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
17-05-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
15-05-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Nội quy làm việc của Tổ tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận Sơn Trà. 
10-05-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hủy bỏ các khoản 1,2 điều 5 Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 10 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-05-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ trên địa bàn thành phố. 
08-05-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố nghiêm cấm chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm sống trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và môt số phường thuộc Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu. 
03-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chiến lược gia đình đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng. 
03-05-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
03-05-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn cơ cấu tổ chức xã, phường đội và trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quận tự vệ. 
03-05-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010. 
03-05-2006 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. 
26-04-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,293 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner