Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 7-2006: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2006 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố uBND về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006. 
20-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đề án về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. 
20-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thành lập Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Đà Nẵng. 
20-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 
20-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương. 
19-07-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 32 Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
19-07-2006 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
19-07-2006 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
19-07-2006 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
19-07-2006 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
11-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. 
05-07-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản pháp luật về ưu đãi đầu tư. 
05-07-2006 Quyết định số 4530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục thu nợ tiền sử dụng đất có áp dụng giảm nợ đã quy vàng đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất tái định cư. 
03-07-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực tư pháp. 
03-07-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
03-07-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Quy chế Tổ chức và họat động của Đội Họat động xã hội tình nguyện các phường trên địa bàn quận Sơn Trà. 
30-06-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 
30-06-2006 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2006 ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục sai phạm, yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
21-06-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
12-06-2006 Quyết định số 1228/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Hải Châu ban hành Quy ước mẫu về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn tổ dân phố. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner