Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 7-2007: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và vào công trình thuỷ lợi. 
23-07-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ảnh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố. 
19-07-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản nhà nước. 
19-07-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
17-07-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. 
16-07-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
13-07-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
13-07-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006. 
12-07-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp kinh tế năm 2007-2008 quận Liên Chiểu. 
12-07-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 
12-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
12-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận Ngũ Hành Sơn năm 2006. 
11-07-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 172/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 của UBND thành phố về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
11-07-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-07-2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-07-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
04-07-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
04-07-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
03-07-2007 Quyết định số 5132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật thành phố Đà Nẵng. 
03-07-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,896 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner