Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 9-2007: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-09-2007 Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) và do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành. 
25-09-2007 Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 102/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Qui chế Tổ chức và Họat động của Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng. 
21-09-2007 Quyết định số 7474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế công tác phối hợp giữa Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội và các Sở, Ban, ngành thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện các công việc có liên quan đến các Bộ, ngành Trung ương và các tổ chức nước ngoài tại Hà Nội. 
21-09-2007 Quyết định số 7473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội. 
17-09-2007 Quyết định số 7346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình Phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010. 
17-09-2007 Quyết định số 7343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức lực lượng tuần tra ban đêm để quản lý an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
14-09-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. 
13-09-2007 Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan đến vùng biển từ hòn Chảo đến Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà. 
12-09-2007 Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người tàn tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010. 
11-09-2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
10-09-2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số vấn đề trong công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-09-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quận Cẩm Lệ trong việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ. 
30-08-2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá đất tại các đường mới đặt tên và bổ sung, điều chỉnh giá đất một số đường tại Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
30-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục quận Sơn Trà đến năm 2010. 
30-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch Xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,845 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner