Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 5-2008: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-05-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại các chợ loại 2 và loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà. 
27-05-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
22-05-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án quy hoạch mạng lưới trường phổ thông thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1998 – 2010 được phê duyệt tại Quyết định số 6805/1998/QĐ-UB ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
17-05-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
15-05-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
15-05-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 
14-05-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, cấp phát và thanh toán dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị theo hình thức đặt hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
06-05-2008 Quyết định số 3615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch và cho phép chuyển đổi các trường mầm non bán công sang loại hình công lập. 
05-05-2008 Quyết định số 3586/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực 2 đầu cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý. 
29-04-2008 Quyết định số 3483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố giảm nợ và thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất ở. 
25-04-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ. 
24-04-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
22-04-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 
22-04-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2008. 
21-04-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
21-04-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố. 
17-04-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012. 
11-04-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
11-04-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-04-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy định về vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cẩm Lệ. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,378 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner