Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 3-2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-02-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v khẩn trương tăng cường thực hiện nghiêm túc và triệt để việc tiết kiệm điện năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
21-02-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 
19-02-2011 Quyết định số 1341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch công tác Văn thư Lưu trữ năm 2011. 
18-02-2011 Quyết định số 1333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quận Thanh Khê giai đoạn 2010 – 2020. 
18-02-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 QĐ số 21/2010/QĐ-UBNDngày 19/7/2010 về Chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH. 
17-02-2011 Chỉ thị số 02/CT- UBND của Ủy ban nhân dân thành phố /v tăng cường quản lý sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây trên địa bàn thành phgố Đà nẵng. 
08-02-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan NN và đơn vị SNCL trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
29-01-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi đón tiếp , thăm hỏi , chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ Việt nam các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện. 
26-01-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v bãi bỏ văn bản QPPL và một số nội dung tại QĐ số 15/2003/QĐ-UBND ngày 10/02/2003 về đổi tên các trường PTTH và các TT Giáo dục thường xuyên. 
11-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền Sử dụng đất, quyền Sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,568,493 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner