Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 8-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
27-07-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 71/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố về vị trí cắm biển ranh giới nội, ngoại thành trên các tuyến đường thành phố Đà Nẵng. 
18-07-2013 Quyết định số 4965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. 
18-07-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
18-07-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 thành phố Đà Nẵng. 
11-07-2013 Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. 
11-07-2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, năm 2013. 
11-07-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
11-07-2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-07-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. 
09-07-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
09-07-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
02-07-2013 Quyết định số 4550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
29-06-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. 
27-06-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi một số điều của Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
15-06-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 75/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner