Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 01-2016: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2015 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-12-2015 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
16-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
15-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2016. 
10-12-2015 Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
10-12-2015 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. 
10-12-2015 Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thành lập, sáp nhập, giải thể và chia tách một số tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 
10-12-2015 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 1997-2015. 
10-12-2015 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành. 
10-12-2015 Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho lực lượng dân phòng và các lực lượng tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 của thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 
10-12-2015 Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án Giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015. 
10-12-2015 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
11,568,321 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner