Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2011

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm và báo cáo về tình hình thực hiện, kế hoạch điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2011. 
03-10-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009. 
03-10-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân và Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
03-10-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
03-10-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việ c cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
03-10-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố ĐÀ Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên khác của các Ban Hội đồng Nhân danthanhf phố Đà Nẵng , khóa VIII. nhiệm kỳ 2011- 2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng , khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 quy định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
20-06-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,568,384 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner