Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2013 Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. 
11-07-2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, năm 2013. 
11-07-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
11-07-2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-07-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. 
01-04-2013 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
01-04-2013 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
01-04-2013 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,568,475 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner