Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2014

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 
10-07-2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. 
10-07-2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-07-2014 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014. 
10-07-2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-07-2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số mức chi áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-07-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh mức trích lại cho các phường, xã từ nguồn thu Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-07-2014 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
10-07-2014 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
13-12-2013 Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2014. 
13-12-2013 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2014. 
13-12-2013 Nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2014. 
12-12-2013 Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm 2013. 
12-12-2013 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014 của thành phố Đà Nẵng. 
12-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng. 
12-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng đối với một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
12-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,161 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner