Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2015

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành: 43 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-11-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng. 
19-11-2015 Quyết định số 8561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc thẩm tra cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
17-11-2015 Quyết định số 8510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. 
09-11-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng. 
09-11-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng. 
09-11-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng. 
09-11-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 
03-11-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
23-10-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
19-10-2015 Quyết định số 7720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. 
14-10-2015 Quyết định số 7651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
02-10-2015 Quyết định số 7261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố ban hành. 
02-10-2015 Quyết định số 7242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thời điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
02-10-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
23-09-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng. 
17-09-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
11-09-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. 
28-08-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
27-08-2015 Quyết định số 6276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định đối tượng được thanh toán khoán cước phí tiền điện thoại di động để phục vụ công tác. 
27-08-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hủy bỏ các Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
11,568,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner