Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2016

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành: 52 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
02-11-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản đã qua chế biến không bao gói sẵn và sản phẩm rau,trái cây, thủy sản nhập vào tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng. 
01-11-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng. 
31-10-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định Chính sách Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
11-10-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-10-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
03-10-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBNDvề chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
30-09-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
16-09-2016 Quyết định số 6273/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tạm thời về tổ chức , quản lý và hoạt động của Trung tâm Văn hoá- Thể thao phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
15-09-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
07-09-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
29-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung nội dung tại Khoản 2 Điều 5 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
22-08-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu. 
11-08-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. 
10-08-2016 Quyết định số 5400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có giết người để cướp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”. 
10-08-2016 Quyết định số 5394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-08-2016 Quyết định số 5393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chiến lược phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
26-07-2016 Quyết định số 4993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triểndoanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
26-07-2016 Quyết định số 4990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng. 
07-07-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
11,568,567 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner