Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-10-2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
30-07-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và vào công trình thuỷ lợi. 
13-04-2007 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tại năm 2007. 
01-03-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010. 
01-03-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
26-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn quận giai đoạn 2007-2010. 
30-12-2006 Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động của thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2010) thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
27-12-2006 Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,786 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner