Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Cải cách hành chính: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu phân loại đơn vị hành chính quận Hải Châu. 
07-12-2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2008. 
03-12-2007 Quyết định số 9538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 
01-11-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy định về soạn thảo, trình ký và quản lý văn bản hành chính của Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ. 
12-10-2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực của các cơ quan, công chức trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. 
26-09-2007 Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) và do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành. 
24-09-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quy định về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp quận, phường thuộc quận Liên Chiểu. 
11-09-2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
30-08-2007 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 
03-07-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 
03-07-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chấm dứt hiệu lực pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành có liên quan đến nghĩa vụ lao động công ích. 
22-06-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
14-06-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc tổ chức trưng cầu ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 
06-06-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận Sơn Trà. 
12-04-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. 
20-03-2007 Quyết định số 2061/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trên các lĩnh vực đất đai, lao động- thương binh và xã hội tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 
14-03-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. 
06-02-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng. 
24-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành từ năm 2005 đến năm 2006 đã hết hiệu lực thi hành. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,763 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner