Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Nội vụ: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
07-12-2007 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2004-2009. 
07-12-2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh địa giới hành chính một số phường có xâm canh, xâm cư thuộc thành phố Đà Nẵng. 
07-12-2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố biên chế năm 2008 của thành phố Đà Nẵng. 
05-12-2007 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
05-12-2007 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
29-11-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Hải Châu ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND quận Hải Châu. 
01-11-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quy chế xét khen thưởng của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu. 
21-09-2007 Quyết định số 7474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế công tác phối hợp giữa Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội và các Sở, Ban, ngành thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện các công việc có liên quan đến các Bộ, ngành Trung ương và các tổ chức nước ngoài tại Hà Nội. 
21-09-2007 Quyết định số 7473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội. 
04-05-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ điều chỉnh địa giới hành chính các phường Khuê Trung, Hoà An, Hoà Thọ Đông và Hoà Phát quận Cẩm Lệ. 
28-03-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc quận Cẩm Lệ. 
28-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy định xét khen thưởng của Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ. 
14-02-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. 
19-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 
20-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu phân loại đơn vị hành chính phường thuộc quận Hải Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,746 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner