Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2007

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2007 Quyết định số 9763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 
07-12-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
28-11-2007 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 
05-11-2007 Quyết định số 8825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch đào tạo nhân lực công nghệ sinh học của thành phố Đà Nẵng. 
29-10-2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 19/02/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
29-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
19-03-2007 Quyết định số 2035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ kinh phí cho một số đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực. 
23-01-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường quản lý và chấn chỉnh các hoạt động về cát, sỏi sông trên địa bàn thành phố. 
27-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phê chuẩn chủ trương chọn địa điểm và đầu tư xây dựng khu sản xuất tập trung Làng đá mỹ nghệ Non Nước-Ngũ Hành Sơn. 
27-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn chương trình hoạt động HĐND quận năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê nhiệm vụ năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,944 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner