Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2008 Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2008. 
07-07-2008 Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
07-07-2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Sơn Trà đến năm 2020. 
03-07-2008 Nghị quyết số 66/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. 
03-07-2008 Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
19-06-2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu đến năm 2020. 
25-04-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ. 
26-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách quận Sơn Trà năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán cho từng cơ quan, đơn vị năm 2008. 
14-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách quận Ngũ Hành Sơn năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,764 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner