Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Cải cách hành chính: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố. 
28-11-2008 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện công tác thống kê, rà soát thủ tục hành chính. 
28-11-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu. 
20-10-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
09-10-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai tại các quận, huyện. 
21-07-2008 Quyết định số 5840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-06-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 và Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND thành phố. 
30-05-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. 
07-04-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 
04-03-2008 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch “Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 
16-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006, Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 và Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
15-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. 
28-12-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm vụ năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà nhiệm vụ năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ nhiệm vụ năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê nhiệm vụ năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê năm 2008. 
14-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm vụ năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,441 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner