Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Nội vụ: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về biển tên cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. 
13-12-2008 Quyết định số 10314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận, bố trí công tác và chế độ, chính sách đối với học sinh tốt nghiệp đại học tham gia Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
12-12-2008 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống tai nạn thương tích đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
04-12-2008 Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố biên chế năm 2009 của thành phố Đà Nẵng. 
15-08-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND dân thành phố Đà Nẵng quản lý. 
11-08-2008 Quyết định số 6491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng. 
27-06-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thay đổi Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước tại Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước. 
07-04-2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh việc đi học trong giờ hành chính của cán bộ, công chức, viên chức. 
26-02-2008 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
01-02-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức do UBND thành phố Đà Nẵng quản lý tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. 
26-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà chương trình hoạt động giám sát của HĐND quận năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ phân loại đơn vị hành chính quận Cẩm Lệ. 
26-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà phân loại đơn vị hành chính cấp quận. 
21-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Hòa Vang. 
21-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang chia tách địa giới hành chính xã Hòa Phong để thành lập Thị trấn mới và xã Hòa Phong thuộc huyện Hòa Vang. 
19-12-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân quận Thanh Khê, nhiệm kỳ 2004-2009. 
19-12-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê phân loại đơn vị hành chính Quận Thanh Khê. 
14-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009. 
14-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,415 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner