Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Tổng hợp: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
12-12-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Tết Kỷ Sửu năm 2009. 
04-12-2008 Nghị quyết số 68/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm vụ năm 2009. 
04-12-2008 Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố. 
20-11-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố mức chi hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
20-11-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về định mức chi công tác phí trong nước, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
21-07-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức xã, phường đội và trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ. 
11-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
10-07-2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
07-07-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
19-06-2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
19-06-2008 Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Hải Châu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
15-05-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-04-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy định về vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cẩm Lệ. 
13-02-2008 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố việc ban hành Chương trình công tác năm 2008 của UBND thành phố. 
02-02-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Triển khai thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
08-01-2008 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner