Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố việc Quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
12-09-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi khoản 1, Điều 4 Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
06-08-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quy định thu phí dự thi, xét tuyển vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông chuyên. 
04-07-2008 Quyết định số 5380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí vệ sinh tại các chợ do Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng quản lý. 
12-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại các chợ trên địa bàn quận Cẩm Lệ. 
30-05-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại các chợ loại 2 và loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà. 
25-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ loại 2 và loại 3 trên địa bàn quận Sơn Trà. 
04-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu qui định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ loại 1, loại 3 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 
30-01-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2008 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
30-01-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
30-01-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
30-01-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
30-01-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,393 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner