Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2009

Lĩnh vực Cải cách hành chính: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-11-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tập trung đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. 
05-08-2009 Quyết định số 5814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
31-07-2009 Quyết định số 5814/QĐ của Ủy ban nhân dân thành phố công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ( tiêp theo). 
31-07-2009 Quyết định số 5813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
31-07-2009 Quyết định số 5813/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Tiếp theo Công báo số 21+ 22 + 23). 
10-07-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế Quản lý công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng. 
18-05-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
11-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu. 
11-02-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,357 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner