Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2012

Lĩnh vực Nội vụ: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2012 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch biên chế năm 2013 của thành phố Đà Nẵng. 
20-11-2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
18-10-2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 140/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
20-08-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức và phân cấp quản lý cán bộ, công chức phường, xã. 
23-12-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về biên chế năm 2012 của thành phố Đà Nẵng. 
22-12-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-12-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-12-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
21-11-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner