Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Cải cách hành chính: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-10-2013 Quyết định số 6942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng. 
03-10-2013 Quyết định số 6793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
03-10-2013 Quyết định số 6792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thay thế Phụ lục 1, Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng. 
21-08-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
21-08-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi bảo đảm hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
02-07-2013 Quyết định số 4550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
06-05-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 3 hơn trong cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. 
16-04-2013 Quyết định số 2614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng. 
18-02-2013 Quyết định số 1307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 
28-01-2013 Quyết định số 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,416 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner