Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2015 Quyết định số 8510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. 
20-07-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 thành phố Đà Nẵng. 
09-07-2015 Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015. 
15-04-2015 Quyết định số 2156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Tái cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. 
15-04-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
25-02-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định trợ cấp hằng tháng đối với người có công với cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
24-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,568,480 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner