Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Chính sách - Xã hội: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng. 
09-11-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 
28-08-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
09-07-2015 Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
09-07-2015 Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 
11-06-2015 Quyết định số 4279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế cho vay hoàn lương. 
01-06-2015 Quyết định số 3165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 3779/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố. 
16-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc Đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,568,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner