Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
22-08-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu. 
11-08-2016 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 
11-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
11-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020. 
11-08-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2016. 
20-06-2016 Quyết định số 3926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
08-06-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
20-05-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2016. 
10-12-2015 Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
10-12-2015 Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 
10-12-2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner