Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Chính sách - Xã hội: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-10-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
03-10-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBNDvề chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
07-09-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
29-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung nội dung tại Khoản 2 Điều 5 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
11-08-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
11-08-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
16-05-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND thành phố ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố. 
01-02-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
05-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quy định việc quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án Giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,079 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner