Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Nội vụ: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2016 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ. 
11-08-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố thành phố Đà Nẵng. 
16-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
25-05-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn,chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
29-12-2015 Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-12-2015 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
16-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
15-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 133/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thành lập, sáp nhập, giải thể và chia tách một số tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 
10-12-2015 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Đà Nẵng. 
09-12-2015 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
11,568,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner